Published: 2007-12-27

Penglibatan buruh perikanan Filipina dalam perusahaan perikanan pukat tunda di Kudat, Sabah

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mazlan Majid, Yeap Hock Lai (Author)

159-171

MASYARAKAT ARAB (KETURUNAN SYED) DI TAWAU, SABAH: TINJAUAN TERHADAP SEJARAH PERTAPAKAN DAN SUMBANGAN DARI ASPEK SOSIAL

Mohamad Shaukhi Mohd Radzi, Asmady Idris, Rizal Zamani Idris, Sukura@Fatimah Md. Hidup (Author)

189-204

PERUSAHAAN PELANCONGAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM: BOLEHKAH IA BERKEMBANG*

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Mohammad Sharir Mohammad Raduan (Author)

237-254